Υπηρεσίες ετήσιου ελέγχου VDR/SVDR ANNUAL PERFORMANCE TEST (APT)

Η Otesat-Maritel μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών πιστοποιημένων από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές VDR/SVDR και τα κυριότερα Classification Societies, παρέχει στα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, υπηρεσίες ετήσιου ελέγχου VDR/SVDR ANNUAL PERFORMANCE TEST (APT).

Share it: