Παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης λογαριασμών

Η Εταιρία στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων ναυτιλιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχει αναλαμβάνει την εκκαθάριση λογαριασμών των επικοινωνιών των πλοίων που πραγματοποιούνται είτε μέσω των παράκτιων σταθμών είτε μέσω των επίγειων δορυφορικών σταθμών στα Ε&Ε συστήματα του Inmarsat (Inmarsat C/mini-C,  Fleet 77/55/33).

Η Otesat-Maritel ως εκκαθαρίστρια Εταιρία με κωδικούς GR01 συμπεριλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της τις σημαντικότερες σημαίες.

Εγγραφή στην υπηρεσία

Η εγγραφή στην GR01 είναι απλή και γίνεται με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της Otesat-Maritel και της πλοιοκτήτριας εταιρίας. Η Εταιρία μας με την υπογραφή του συμφωνητικού, αναλαμβάνει και ενημερώνει όλους τους παράκτιους (ελληνικούς και ξένους), τους δορυφορικούς σταθμούς και τις αρμόδιες Αρχές για την εγγραφή του πλοίου στην GR01.

Share it: