Διαθέτουμε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό γραφείου-πλοίου

Ο παρακάτω Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός Γραφείου-Πλοίου είναι διαθέσιμος:

  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Υπολογιστές
  • Δικτυακές λύσεις ενσύρματες και ασύρματες
Share it: