Η Otesat-Maritel, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, ενός από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ηγέτης στην παροχή δορυφορικών ναυτιλιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία και ένας από τους κύριους παρόχους στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Η Εταιρία είναι Tier-1 Partner συνεργάτης του Inmarsat για την παροχή παγκοσμίως υπηρεσιών Fleet Xpress και FleetBroadband καθώς και άλλων δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

Η Εταιρία παρέχει και υποστηρίζει 24/7 υπηρεσίες Inmarsat, Iridium και VSAT, καθώς και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην Ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Επενδύοντας σε υποδομές και τεχνογνωσία καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που βελτιστοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, συνδυάζοντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανέπτυξε και παρέχει με την εμπορική ονομασία s@tGate την ολοκληρωμένη ICT λύση της για τις δορυφορικές ευρυζωνικές επικοινωνίες που προορίζονται τόσο για επιχειρησιακή (πλοίο-γραφείο-πλοίο) χρήση όσο και από  τα πληρώματα των πλοίων. Η ICT λύση s@tGate αποτελεί πλατφόρμα διαχείρισης και βέλτιστης εκμετάλλευσης των διαθέσιμων δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών πόρων και το μέσο παροχής και ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακών υπηρεσιών (e-mail, voice, internet, Μ2Μ κλπ) που ικανοποιούν τις ICT ανάγκες των σύγχρονων ναυτιλιακών εταιριών.

Η Εταιρία επίσης παρέχει και εξασφαλίζει στα κυριότερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του διατιθέμενου από αυτήν δορυφορικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ενώ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της με στην παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού γέφυρας (ECDIS,κ.ά), καθώς και υπηρεσιών επιθεώρησης ραδιοεξοπλισμού (GMDSS RadioSurvey & APT).

Share it: