Η  Εταιρία με το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει και το ευρύ δίκτυο  συνεργασιών  που έχει αναπτύξει σε παγκόσμια κλίμακα, παρέχει στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία υπηρεσίες αποστολής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του διατιθέμενου από αυτήν δορυφορικού τερματικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γέφυρας στα κυριότερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως.

Share it: