• “Ο Λογαριασμός μου”, δίνει την δυνατότητα στους συνεργάτες (Services Providers) και τους πελάτες της Otesat-Maritel να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες που λαμβάνουν εύκολα και με ασφάλεια 24/7 μέσω Web από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται.
  • “Ο Λογαριασμός μου” είναι προσβάσιμος αποκλειστικά από εγγεγραμμένους χρήστες, με την εισαγωγή Username και Password, η δε εγγραφή γίνεται απλά με την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας εγγραφής.
  • “Ο Λογαριασμός μου” δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν σειρά πληροφοριών για τις υπηρεσίες και τους λογαριασμούς τους, να διαχειρίζονται τις προπληρωμένες κάρτες τους, να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν ή να αναστέλλουν υπηρεσίες να καθορίζουν Alert κλπ.

Συνδέσεις & Εγγραφές:

Share it: