Λύσεις ECDIS σε συνεργασία με την Navico για Maris Digital Services

Περιγραφή

MARIS Bridge Assistant (MBA) είναι η τελευταία γενιά ψηφιακών υπηρεσιών της Maris ως “One Stop Shop” για όλα τα ‘Maritime Digital Data and publications’ και  μέσω των  ξεχωριστών επιλογών που διαθέτει δίνει την δυνατότητα για:

 • Διαχείριση και ενημέρωση χάρτινων  χαρτών πάνω στο πλοίο
 • Διαχείριση και ενημέρωση ηλεκτρονικών χαρτών πάνω στο πλοίο
 • Σχεδιασμό ταξιδιού, παραγγελία χαρτών και δημιουργία ‘voyage plans’
 • Διαχείριση των UKHO Lists of Lights and Radio Signal
 • Παραγγελία και απεικόνιση προβλέψεων καιρού και θαλάσσιων ρευμάτων

Το MBA προσφέρει απλό και βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον 

MBA Βασικές Αρχές

MBA είναι ‘multi-database’ υπηρεσία και λογισμικό πακέτο που έχει σχεδιαστεί  για να μειώνει τον φόρτο εργασίας  στο πλοίο. Το MBA υποστηρίζει υπολογισμούς, βελτιστοποίηση και ενημέρωση των χαρτών και ‘publications’ που απαιτούνται για το συγκεκριμένο ταξίδι. 

 • Ένα λογισμικό πακέτο εγκαθίσταται μέσα στο πλοίο
 • On-shore server farm, MBA Server, φιλοξενεί πολλαπλές βάσεις δεδομένων SQL
 • Επικοινωνία μεταξύ MBA clients και MBA server farm

MBA Υπηρεσίες

 • Paper Chart and Publications Manager
 • ENC/AVCS Manager
 • ARCS Manager
 • PAYS Manager 
 • Admiralty Digital Publications Manager
 • Weather Manager
 • Voyage Planner

ΜΒΑ Πλεονεκτήματα 

 • Φιλικό λογισμικό  για πρόσβαση στον  MBA Server.
 • Ενεργοποίηση μόνο των υπηρεσιών που είναι επιθυμητές.
 • Γραφικό περιβάλλον, εύκολο στην χρήση.
 • Λήψη ΜΟΝΟ των δεδομένων που χρειάζονται, ΟΤΑΝ χρειάζονται.
 • Ενημέρωση και διαχείριση των χάρτινων χαρτών  σε λιγότερο απ’ τον μισό χρόνο που απαιτείται παραδοσιακά .
 • Ενημέρωση και διαχείριση του κόστους των  ηλεκτρονικών χαρτών  αποτελεσματικά.
 • Σχεδιασμός ταξιδιού με αυτόματη λίστα όλων των χαρτών και  publications που απαιτούνται.
 • Λήψη προβλέψεων καιρού για μια προτεινόμενη διαδρομή και σχεδιασμός  οποιασδήποτε απόκλισης πριν την αναχώρηση από το λιμάνι.  
 • Δημιουργία των σχεδίων ταξιδιού από μια διαδρομή χωρίς την έξοδο  από το πρόγραμμα.
 • Αυτόματη  λήψη των  ενημερώσεων χαρτών κατά μήκος του ταξιδιού  χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
 • Ενημερώσεις  χαρτών μπορούν να ζητηθούν on demand μέσω internet, όσο το πλοίο είναι στο λιμάνι.
 • Αυτόματη λήψη και απεικόνιση ενημερωμένων προβλέψεων καιρού.
 • Λήψη ηλεκτρονικών χαρτών, ενημερώσεων χαρτών, καιρού, ρευμάτων και άλλων εγγεγραμμένων  ψηφιακών δεδομένων.

Ηλεκτρονικοί Χάρτες

Η Maris Digital Services αποτελεί επίσημο διανομέα ηλεκτρονικών χαρτών  από UKHO, Primar, IC-ENC και Jeppesen και διατίθενται οι ακόλουθοι ηλεκτρονικοί χάρτεςκαι publications:

 • ENC Υπηρεσίες: Η Maris Digital services αποτελεί εγκεκριμένο διανομέα χαρτών ENCs απότα δύο Regional ENC Co-ordinating Centre’s -  RENCs, Primar και IC-ENC καθώς  καιαπό UKHO Admiralty Vector Chart Service(AVCS) και Jeppesen. Όλα τα προσφερόμενα  ENCs είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα IHO S-57/S-63 και  τις απαιτήσεις  χαρτών  σύμφωνα με  IMO SOLAS.
  • Primar/ IC-ENC: Οι επίσημοι ENC  χάρτες που παράγονται από τα Regional ENC Co-ordinating Centre’s - RENCs παρέχουν εκτενή παγκόσμια κάλυψη και επιτρέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα καλύπτοντας  τις κύριες   θαλάσσιες διαδρομές, προσεγγίσεις, τα  παράκτια  και  τα λιμάνια. ENC  χάρτες μέσω Primar/IC-ENC είναι διαθέσιμοι μέσω  PAY AS YOU SAIL - PAYS και MBA 
  • AVCS  και  AIO: Η υπηρεσία Admiralty Vector Chart Service (AVCS) συγκεντρώνει τους χάρτες ENC από τις εθνικές Υδρογραφικές υπηρεσίες του κόσμου και νέα κάλυψη ENC παράγεται από το UKHO σε συνεργασία με ξένες κυβερνήσεις για να παρέχει επίσημη και την πιο εκτενή παγκόσμια κάλυψη. Όλοι οι AVCS πελάτες λαμβάνουν  χωρίς πρόσθετο κόστος  την υπηρεσία ADMIRALTY Information Overlay (AIO) με σκοπό την αναγνώριση περιοχών με  πιθανούς κινδύνους  ναυσιπλοΐας  κατά τον  σχεδιασμό του  ταξιδιού. Το AIO συνδυάζει όλα τα UKHO Temporary and Preliminary Notices to Mariners (T&P NMs) για όλους τους  ADMIRALTY χάρτινους χάρτες και ENC Preliminary Notice to Mariners (EP NMs) που προέρχονται από την ENC  διαδικασία επαλήθευσης  (verification process) του UKHO. Η υπηρεσία AVCS είναι διαθέσιμη μέσω PAY AS YOU SAIL – PAYS και MBA.
  • Jeppesen CMAP ENCs: Η υπηρεσία Jeppesen  ENC αποτελείται  από επίσημους χάρτες  ENCs που παράγονται από τις εθνικές υδρογραφικές υπηρεσίες και διανέμονται σε ένα DVD με την  παγκόσμια βάση δεδομένων. Τα ENCs μετατρέπονται από την  Jeppesen σε  SENC format εγκεκριμένο από  DNV. Οι χάρτες Jeppesen CMAP ENCs  δεν είναι διαθέσιμοι μέσω MBA.
 • ARCS: ARCS -ADMIRALTY RASTER CHART SERVICE  είναι χάρτινοι χάρτες του UKHO σε ψηφιακή μορφή. Οι χάρτες ARCS κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μετά από έγκριση των αρχών μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά  για  ασφαλή και αξιόπιστη ναυσιπλοΐα. Οι χάρτες ARCS  είναι διαθέσιμοι  μέσω MBA.
 • Jeppesen Professional+: Professional+ είναι μια παγκόσμια βάση δεδομένων Vector χαρτών που παράγονται από την Jeppesen και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  μόνο σαν βοήθημα ναυσιπλοΐας. Παρόλα αυτά διευκολύνουν την πλήρη λειτουργία του  ECDIS  και αποτελούν εξαιρετική επιλογή για την εκπαίδευση  του πληρώματος πριν την μεταφορά από τους χάρτινους στους ηλεκτρονικούς χάρτες ENC. Οι χάρτες Professional+ δεν διατίθονται μέσω του ΜΒΑ.
 • Digital Publications: Admiralty Digital Publications (ADP) απότο UKHO είναιηλεκτρονικέςεκδόσειςτωνχάρτινων  ADMIRALTY Nautical Publications. Η υπηρεσία ADPείναι διαθέσιμη μέσω MBA. Η πλήρη γκάμα των ADPπεριλαμβάνει:
  • ADMIRALTY Digital Radio Signals
  • ADMIRALTY Digital List of Lights
  • ADMIRALTY Total Tide 

Pay As You Sail (PAYS)

Η υπηρεσία PayAsYouSail (PAYS) προσφέρεται για χάρτες ENC από Primar ή UKHO.

 • Όλοι οι χάρτες ENC είναι διαθέσιμοι πάνω στο πλοίο δωρεάν για τον σχεδιασμό του ταξιδιού (planning purposes).
 • Ο χρήστης πληρώνει μόνο για τους χάρτες ENCs που χρησιμοποιήθηκαν για την ναυσιπλοΐα. 
 • Οι θέσεις του πλοίου (position reports) στέλνονται αυτόματα στον server.
 • Ο server υπολογίζει και τιμολογεί τους  χάρτες ENC που χρησιμοποιήθηκαν για ναυσιπλοΐα με βάση την πορεία του πλοίου (vessel tracking). 

Voyage Decision Support (VDS)

Το Voyage Decision Support (VDS) είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο  πάνω στο πλοίο για τον σχεδιασμό, βελτιστοποίηση και εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο του ταξιδιού με σκοπό την  εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμων και τον χρόνο ταξιδιού. 

 • Μέγιστη χρήση των θαλασσίων ρευμάτων για την βελτίωση της απόδοσης του πλοίου(ship performance).
 • Υπολογισμός της βέλτιστης ταχύτητας για την εξασφάλιση της άφιξης ακριβώς στον χρόνο(´just-in-time arrival`)
 • Αποφυγή, όσο το δυνατόν περισσότερο, καθυστερήσεων και καταστροφών λόγω καιρού και αποφυγή απαγορευμένων περιοχών.

Το VDS διαθέτει ξεχωριστά modules όπως "voyage optimization", "voyage planning and communication". Επιπρόσθετα η MARIS αναπτύσσει ένα σύστημα διαχείρισης στόλου (fleet management system) για το προσωπικό στην στεριά. Το VDS μπορεί να αντιγράψει και να μεταφέρει επιλεγμένα  δεδομένα στο σύστημα διαχείρισης στόλου ξηράς για περεταίρω ανάλυση και επεξεργασία.

Το VDS είναι σχεδιασμένο και ενσωματωμένο πάνω στο MARIS ECDIS900 και υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες MARIS Bridge Assistant (MBA). Οι πληροφορίες του VDS απεικονίζονται απευθείας πάνω στο ECDIS900 και η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω Fleet Broadband, V-SAT or Fleet 77.

Πλεονεκτήματα

 • Μείωση στην κατανάλωση καυσίμων περισσότερο από  5%  μ.ο.
 • Εξοικονόμηση Χρόνου μέχρι και 15 μέρες μ.ο. 
 • Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
 • 5 χρόνια τεκμηριωμένο ιστορικό με αναλυτικές λειτουργίες.
 • Βελτιωμένος έλεγχος στις λειτουργίες του πλοίου.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επίσημο ECDIS back up.

Maris Customer Portal (MCP)

Τα εξελιγμένα συστήματα και υπηρεσίες από την Maris ενσωματώνονται απρόσκοπτα μέσα σ’ αυτό το διαδικτυακό εργαλείο όπου ο πλοιοκτήτης έχει όλη την σχετική πληροφορία και τις τελευταίες ενημερώσεις διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού. Το MCP παρακολουθεί όλη την διαχείριση χαρτών και τον έλεγχο κόστους μέχρι και την πλήρη γραφική απεικόνιση της πορείας του πλοίου μέσω του MARISPAYS.Μέσα από την εύκολη πρόσβαση στα πλοία και προσθέτοντας όλες τις υπηρεσίες, αναφορές και διαχείριση χαρτών σ΄ ένα φιλικό προς τον χρήστη portal, το MCP συμβάλει στην απλοποίηση της διαχείρισης του στόλου και στον έλεγχο του κόστους.

Share it: