Στόχος της OTESAT_MARITEL  είναι να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας για τους ανθρώπους της, που είναι το μεγαλύτερο της κεφάλαιο.

Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση hr@otesat-maritel.com.

Share it: