Το σύστημα Inmarsat-C/mini-C είναι το ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης-και- προώθησης μηνυμάτων (store-and-forward messaging), καθώς επίσης και εφαρμογών τηλεμετρίας και ανίχνευσης (tracking)

 

Το σύστημα Inmarsat-C/mini-C είναι το ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης-και- προώθησης μηνυμάτων (store-and-forward messaging), καθώς επίσης και εφαρμογών τηλεμετρίας και ανίχνευσης (tracking). Το σύστημα είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο από τον International Maritime Organization (IMO) ως σύστημα ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) μέσω του οποίου έχουν καθοριστεί διεθνώς οι διαδικασίες, ο εξοπλισμός και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια και να διευκολυνθεί η διάσωση για πλοία, σκάφη και αεροπλάνα.

Πλεονεκτήματα Inmarsat-C & mini-C

 • Πλήρης συμμόρφωση με τις τελευταίες προδιαγραφές SOLAS / GMDSS του Inmarsat-C με το μήνυμα προειδοποίησης κινδύνου να πληρεί τις προδιαγραφές CN114, IEC 1097-4, IEC 945, και της ΕΕ.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τις τελευταίες προδιαγραφές Inmarsat-C (mini-C)
 • Αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων, fax και e-mail με παγκόσμια κάλυψη.
 • Δυνατότητα polling και position reporting
 • Προγραμματισμός των DNID για παγκόσμια κάλυψη.
 • Λειτουργίες Ship Security Alert System (SSAS)
 • Πλήρης κάλυψη των προδιαγραφών και απαιτήσεων του συστήματος LRIT (Long-Range Identification and Tracking).
 • Δυνατότητα λήψης των εκπεμπόμενων μηνυμάτων Inmarsat-C για την ασφάλεια της ναυτιλίας (mini-C).
 • Εξαιρετικά μικρό, ελαφρύ, και ανθεκτικό τερματικό
 • Εύκολη εγκατάσταση τερματικού

Για την ενεργοποίηση των δορυφορικών τερματικών Inmarsat-C απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας Service Activation Registration Form (SARF).

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάστε τη φόρμα SARF και τις οδηγίες συμπλήρωσης από τη δεξιά στήλη.

 • Distress αποστολή σήματος κίνδυνου στα Συντονιστικά Κέντρα Διάσωσης
 • Fixed to Mobile Data για εγγεγραμμένους χρήστες στα δίκτυα  PSTN, Telex, PSDN
 • Inmarsat-C/mini-C to e-mail αμφίδρομη αποστολή μηνυμάτων στις κατευθύνσεις κινητό-ξηρά και ξηρά-κινητό  για εγγεγραμμένους χρήστες
 • Data reporting στην κατεύθυνση κινητό-ξηρά με
  • δυνατότητα προγραμματισμού εκ των προτέρων των DNID για την αποθήκευση των reports σε αυτά και  εξαγωγή τους από τους χρήστες/εταιρία
  • αποστολή των reports σε e-mail ή IP διεύθυνση
 • Enhanced Group Call (EGC)
  • SafetyNET για εκπομπή Πληροφοριών Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας
  • FleetNET για εκπομπή πληροφοριών εμπορικού ενδιαφέροντος σε επιλεγμένα τερματικά τα οποία ανήκουν σε μία 'κλειστή ομάδα χρηστών'
 • Polling με ή χωρίς text
 • Call Confirmation (PDN) & Message Status για παρακολούθηση κατάστασης μηνύματος

Τα δορυφορικά τερματικά Inmarsat-C & mini-C της Cobham ανάλογα με την πιστοποίηση είναι:

SAILOR 6110 mini-C GMDSS
SAILOR 6120 mini-C SSAS
SAILOR 6130 mini-C LRIT
SAILOR 6140 mini-C Maritime
SAILOR 6150 mini-C Distress

Share it: