Η Otesat-Maritel για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η Otesat-Maritel είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 από την DNV, για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών ξηράς-πλοίου, πλοίου-ξηράς, πλοίου-πλοίου και ξηράς-ξηράς επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε σταθερή βάση.                                              

Εταιρία εφαρμόζει σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2005, προς συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΑΔΑΕ. Επιπλέον η Εταιρία ως μέλος του Ομίλου ΟΤΕ  εφαρμόζει Compliance Management System καθώς επίσης και Enterprise Risk Management (ERM) System.

Για να δείτε τη Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας πατήστε εδώ: QUALITY POLICY

Πατήστε εδώ για να δείτε το πιστοποιητικό

Share it: