Η Otesat-Maritel ανάλογα τις ανάγκες των πελατών της παρέχει υπηρεσίες VSAT (Very Small Aperture Terminal) σε συχνότητες C-band (παγκόσμια κάλυψη) ή Ku-band (τοπική κάλυψη)

Η Otesat-Maritel ανάλογα τις ανάγκες των πελατών της παρέχει υπηρεσίες VSAT (Very Small Aperture Terminal) σε συχνότητες C-band (παγκόσμια κάλυψη) ή Ku-band (τοπική κάλυψη). Πρόκειται για  ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν στην ναυτιλιακή βιομηχανία ταυτόχρονη επικοινωνία φωνής και δεδομένων, υψηλές και εγγυημένες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (Commited Information Rate), σταθερό μηνιαίο πάγιο ανεξαρτήτως του μεταφερόμενου όγκου δεδομένων και χαμηλά τέλη τηλεφωνίας (VoIP).

Πλεονεκτήματα

 • Ολοκληρωμένη λύση με παγκόσμια κάλυψη VSAT C-band 
 • Ολοκληρωμένη λύση με τοπική κάλυψη VSAT Ku-band και δυνατότητα επιλογής πολλαπλών περιοχών
 • Ταυτόχρονη επικοινωνία φωνής και δεδομένων
 • Απεριόριστος όγκος ανταλλαγής δεδομένων 
 • Σταθερό μηνιαίο πάγιο  (ανεξαρτήτως μεταφερόμενου όγκου δεδομένων)
 • Υψηλή ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων με δυνατότητα επιλογής εγγυημένης ταχύτητας μεταφοράς τους
 • Δυνατότητα πολλαπλών τηλεφωνικών αριθμών κλήσης  
 • Αυτόματη δρομολόγηση της κίνησης  μεταξύ Ku-band  και L-band συστημάτων (Inmarsat FB ή Iridium IOP) για πλήρη κάλυψη στις περιοχές που δεν καλύπτονται από τα VSAT Ku-band
 • Τηλεφωνία (VoIP) και Internet services  για το πλήρωμα
 • Maritime Monitor Πρόγραμμα με διαχειριστικές εφαρμογές
 • Κεραία VSAT και rack με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό  εξοπλισμό
 • 1 public IP διεύθυνση
 • VoIP Kit για τηλεφωνία πληρωμάτων
 • Εγγυημένη ταχύτητα (CIR)  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
 • Δυνατότητα προσθήκης ωκεάνιων περιοχών (Ku-band)
 • Υπηρεσίες φωνής: 1 VSAT τουλάχιστον
 • Αυτόματη δρομολόγηση κίνησης μεταξύ των δορυφόρων και L-band, επιλογή δικτύου Ku-band κλπ. 
 • Γρήγορη εγκατάσταση εξοπλισμού

VSAT C-band Global coverage

VSAT Ku-band

Share it: