Υπηρεσίες antipiracy με χρήση τερματικών Inmarsat GSPS ή Iridium Satellite Phone

Η Εταιρία με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της για τηλεπικοινωνίες στην περίπτωση πειρατείας στο πλοίο, παρέχει υπηρεσίες antipiracy με χρήση τερματικών Inmarsat GSPS ή Iridium Satellite Phone. 

IsatPhone 2

Για το IsatPhone 2 δείτε περισσότερα εδώ

Iridium Satellite Phones (9555, Extreme) 

Για το Iridium Extreme δείτε περισσότερα εδώ

Για το Iridium 9555 δείτε περισσότερα εδώ

Share it: