Η Εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες ναυτιλιακές τηλεπικοινωνιακές λύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες Point2Point

Η Εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες ναυτιλιακές τηλεπικοινωνιακές λύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες Point2Point. 

Μισθωμένες γραμμές

Ως μέλος του Ομίλου ΟΤΕ,  η Otesat-Maritel προσφέρει στη ναυτιλιακή βιομηχανία προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου, όπως μισθωμένες γραμμές μέσω του δικτύου ΟΤΕ.  

Virtual Private Network

Η Otesat-Maritel παρέχει υπηρεσίες VPN (Virtual Private Network) μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στα πλοία να συνδεθούν άμεσα και με ασφάλεια στα κεντρικά γραφεία των εταιριών τους, μέσω του διαδικτύου. 

Πλεονεκτήματα

Χρησιμοποιώντας συστήματα Broadband στα πλοία, υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, όπως:

  • Ασφαλείς επικοινωνίες
  • Μεταφορά μεγάλων αρχείων
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο εταιρικό intranet και internet
  • e-mail και web-mail
  • SMS και instant messaging
  • Λύσεις επικοινωνίας Crew
  • Ενημερώσεις ηλεκτρονικών διαγραμμάτων και καιρικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο
  • Τηλεμετρία πλοίου/μηχανής
  • Τηλεδιάσκεψη
  • Αποθήκευση και προώθηση βίντεο

Public Static IP

Η Otesat-Maritel διαθέτει μοναδική διεύθυνση IP (unique IP address) σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξ αποστάσεως πρόσβαση στο τερματικό FleetBroadband ή σε ένα τερματικό του δικτύου, μέσω του Διαδικτύου (Internet). 

Share it: