Ανίχνευση μέσω του διαδικτύου της θέσης των πλοίων

Η Εταιρία στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων ναυτιλιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχει, διαθέτει την υπηρεσία V.T.M.S. (Vessel Tracking Monitoring System). 

Με την υπηρεσία V.T.M.S. οι πελάτες της μπορούν να ανιχνεύσουν μέσω του διαδικτύου την ακριβή θέση των πλοίων του, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Το V.T.M.S. εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες ηλεκτρονικής απεικόνισης χαρτών της εφαρμογής Google Earth, απεικονίζει τα γεωγραφικά στίγματα των πλοίων της κάθε εταιρίας, δίνοντας το ακριβές στίγμα τους (γεωγραφικό μήκος και πλάτος).

Με την εγγραφή του στην υπηρεσία ο χρήστης μπορεί να δηλώσει το πλήθος των στιγμάτων που επιθυμεί να λαμβάνονται ανά ημέρα για το κάθε πλοίο.

Share it: