Πλατφόρμα βελτιστοποίησης, διαχείρισης, παροχής υπηρεσιών και Cyber Security

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των νέων πακέτων FleetBroadband του Inmarsat μειώνοντας δραστικά το κόστος της επικοινωνίας τους, να προσελκύσουν το πιο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό στα πλοία τους και να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες για την πραγματοποίηση απαράμιλλης εξοικονόμησης σε έξοδα λειτουργίας τους.

Αναπτυγμένο από την Otesat-Maritel, τον αδιαμφισβήτητο ICT ηγέτη στην Ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, και σχεδιασμένο στο πεδίο δράσης τόσο από ναυτικούς αλλά και τους ειδικούς IT των ναυτιλιακών, το s@tGate είναι αναγνωρισμένο ως η λύση που αναδείχθηκε από τις πρακτικές ανάγκες της ναυτιλίας, ενώ εξαιτίας της εντός της εταιρίας ανάπτυξης, έχει κερδίσει την αναγνώριση στην αγορά ως ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κάθε συγκεκριμένο αίτημα σε θέματα δικτύου των ναυτλιακών εταιρειών.

Το s@tGate είναι κορυφαίας κατασκευής εργαλείο δικτύου για διαχείριση του διαθέσιμου δορυφορικού εύρους ζώνης και την βελτιστοποίηση της μεταφοράς δεδομένων μέσα στο ευρύ πολύπλοκο IP περιβάλλον της ναυτιλίας.

Το s@tGate λειτουργεί στο παρασκήνιο οποιασδήποτε δορυφορικής σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των Inmarsat, Iridiumκαι VSAT συστημάτων, ως πλατφόρμα παρεχόμενω υπηρεσιών συνδυαζόμενη με ανώτατες δυνατότητες διαχείρισης της υπηρεσίας. Ένα ευρή φάσμα υπηρεσιών προσφέρεται από την OTESAT-Maritel όπως internet café, e-mail, κλήσεις φωνής κλπ., ενώ την ίδια στιγμή, το s@tGate επιτρέπει την ενσωμάτωση επιπλέον υπηρεσιών και εφαρμογών νέων μοντέρνων εταιρειών.

To s@tGate προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

 • Υποστηρίζει μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των e-mail, περιήγηση και φωνή.
 • Επιτρέπει την ευέλικτη χρέωση των δεδομένων με δυνατότητα προπληρωμένης χρέωσης, χρέωση με βάση τον όγκο ή την χρονική διάρκεια, καθώς και θέσπισης ρυθμού αποχρέωσης ανά εφαρμογή.
 • Επιτρέπει την προηγμένη παραμετροποίηση του LAN του πλοίου και του WAN της ξηράς κατά βούληση του διαχειριστή σας, με τη διάκριση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης μεταξύ των επιχειρήσεων και του πληρώματος, καθώς και σε σχέση με τις επιτρεπόμενες υπηρεσίες.
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων μέσω της ιεράρχησης της αντίστοιχης κίνησης, όταν το bandwidth είναι περιορισμένο, ή η πρωτογενής συνδεσιμότητα σας έχει χαθεί. Νέες τεχνικές διαμόρφωσης κίνησης και εναλλαγής failover από τηλεπικοινωνιακό φορέα σε φορέα έχουν αναπτυχθεί.
 • Βελτιστοποιεί την γενική απόδοση δορυφορικής συνδεσιμότητας του πλοίου εξισορροπώντας το φορτίο των ενεργών εφαρμογών του δικτύου του πλοίου εκμεταλλευόμενο όλες τις ενεργές διαθέσιμες δορυφορικές συνδέσεις.
 • Ελέγχει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με την πολιτική χρήσης του εταιρικού internet/mail, με τον καθορισμό των κατάλληλων κανόνων και φίλτρων.
 • Αποτρέπει τον εθισμό των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων υπερβολικών δαπανών μέσω του καθορισμού χρονικών και νομισματικών περιορισμών.
 • Προστατεύει από κακόβουλο λογισμικό και ιούς το εταιρικό σας δίκτυο στο πλοίο και την ξηρά.
 • Διευκολύνει τη διαχείριση των προπληρωμένων λογαριασμών επιτρέποντας τη μεταφορά τους μεταξύ των πλοίων του ίδιου στόλου και την ανταλλαγή μονάδων μεταξύ των χρηστών.
 • Ενισχύει την εν πλω εμπειρία πλοήγησης που μοιάζει με εκείνη των χρηστών στην ξηρά
 • Ενθαρρύνει στις αποφάσεις των επιχειρήσεων σχετικά με το επιλογή του τιμολογιακού τους πακέτο δεδομένων και την εξασφάλισης της κατανάλωσης αυτού από το πλήρωμα, μέσα από την διαφανή τεκμηρίωση των χρεώσεων πληρώματος και της εταιρίας.
 • Ενισχύει επιπρόσθετα την εμπιστοσύνη στις χρεώσεις του πλοίου εμφανίζοντας πληροφορίες πραγματικού χρόνου και καταγραφή αντίστοιχων συνεδριών χρήσης συνοδευόμενα από στατιστικά γραφήματα που βοηθούν στην ολοκληρωμένη αντίληψη της χρήσης του εταιρικού πακέτου δεδομένων.
 • Ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη βελτιστοποίηση χρήσης των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, κάνοντας χρήση εξελιγμένων τεχνικών συμπίεσης και caching, πολλαπλασιάζοντας την αξία του πακέτου δεδομένων
 • Εξασφαλίζει τη σχεδόν αδιάλειπτη προσβασιμότητα στις επικοινωνίες του πλοίου μέσω του εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί και της εφεδρείας σε επίπεδο λογισμικού, και επιτρέπει επιπροσθέτως την εκμετάλλευση των αντίστοιχων πόρων του ήδη διαθέσιμου παρεχόμενου εξοπλισμού μέσω της φιλοξενίας εταιρικών υπηρεσιών / εφαρμογών σε εικονικά μηχανήματα – virtual machines.
 • Ξεκλειδώνει το πραγματικό δυναμικό της ευρυζωνικής σύνδεσης, μετατρέποντάς το σε θεμελιώδες εργαλείο το οποίο βελτιστοποιεί την χρήση των πολύτιμων δορυφορικών πόρων επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες internet, e-mail, και φωνής
 • Intelligent failover switch με διαβάθμιση προτεραιοτήτων μεταξύ πολλαπλών δορυφορικών/επίγειων φορέων
 • Προχωρημένη δυνατότητα δρομολόγησης μέσω δορυφορικών τερματικών FleetBroadband
 • Εξισορρόπηση φορτίου κίνησης δεδομένων δικτύου πλοίου ανά υπηρεσία/εφαρμογή
 • Διαχείριση Firewall είτε στο πλοίο είτε από την ξηρά
 • Απομακρυσμένη παραμετροποίηση των ρυθμίσεων δικτύου / firewall ανά διεπαφή LAN/WAN και ανά λογαριασμούς Business / Crew
 • Δυνατότητα πολλαπλών VPN συνδέσεων server/client με περιβάλλον διαχείρισης
 • Virtual LANs πλοίων
 • URL/content/app filtering, συμπεριλαμβανομένων λευκών και μαύρων λιστών
 • Web compression/acceleration/caching/advertisement and banner removal
 • MAC address lock
 • Reactive traffic shaping (QoS)
 • Ομαδοποίηση των κανόνων firewall για δημιουργία υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες
 • Επιβολή κανόνων ευρέως σε όλο τον στόλο εταιρείας
 • Antivirus και antispam
 • Δυνατότητα χρέωσης του πληρώματος με βάση τον όγκο των δεδομένων, την χρονική διάρκεια χρήσης και τoυ είδους των υπηρεσιών
 • Αυτόματη ανακατεύθυνση σε προγράμματα περιήγησης για κινητά
 • Εξελιγμένη δυνατότητα παραγγελιοληψίας και λογιστικής διαχείρισης προπληρωμένων καρτών χρήσης -Vouchers
 • Κανόνες περιορισμού χρήσης σε επίπεδο όγκου και χρονικής διάρκειας συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και ειδοποιήσεων (Alerts) για τη χρήση σε πραγματικό χρόνο
 • Φέρτε τη δική σας συσκευή
 • Αυτόματος συγχρονισμός αρχείων με συμπίεση και πραγματική ‘delta’ μεταφορά
 • Εντοπισμός πλοίου και παρακολούθηση διαδρομής, ταχύτητας και πορείας.
 • Virtual Machine τμηματοποίηση , φιλοξενεία και διαχείριση
 • Εφεδρεία συστήματος με RAID 1 back up στο πλοίο
 • 24/7 τεχνική υποστήριξη
 • Δυνατότητα ευρυεκπομπής ειδήσεων από το γραφείο σε όλο τον στόλο με αυτοματοποημένο προγραμματισμό
 • Master-slave εφεδρεία εξοπλισμού HW καθώς και αντιγραφή/αναπαραγωγή δεδομένων με χρήση συμπλέγματος δίσκων αποθήκευσης
 • Αυτοματοποιημένο εσωτερικό και εξωτερικό backup
 • Λειτουργία αποκατάστασης και επαναφοράς συστήματος
 • Εξελιγμένος οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξοπλισμού και συστήματος s@tGate
 • Προηγμένη ανάλυση της κίνησης σε συνδυασμό με χρήση πολλαπλών στατιστικών στοιχείων:
  • Καταγεγραμμένα αρχεία συνεδριών χρήσης, ενεργειών, κίνησης δεδομένων και web επισκέψεων με δυνατότητα απεικόνισης σε διαγράμματα πίτας
  • Πραγματική καταγραφή κίνησης χρηστών στο επίπεδο μεταφοράς και εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων πίτας ανά πρωτόκολλο ή εφαρμογή
  • Παρακολούθηση και καταγραφή κρίσιμων λειτουργιών συστήματος
  • Γενικά συγκεντρωτικά διαγράμματα κίνησης σε επίπεδο πλοίου ή στόλου
  • Διαγράμματα ανάλυσης κίνησης ανά LAN/WAN διεπαφή
  • Αναλυτικά στοιχεία χρήσης ανά συσκευή χρήστης και είδους εφαρμογής
  • Διαχωρισμός και απεικόνιση Business και Crew κίνησης
Share it: